Den fargerike blokka

Den fargerike blokka

Barndommen og minnene fra den ligger i oss alle. Noen har vært heldige, andre igjen må bruke hele livet for å takle barndommen. Du kan gjøre en forskjell ved å skape gode minner for dagens unger, visste du det?

Da jeg gikk på barneskolen bodde vi i ei treetasjes blokk mitt oppe på Tromsøya. Pappa var lærer og vi hadde fått ei leilighet som fulgte med jobben hans. Jeg var 7 år og var overbevist om at vi var verdens heldigste. Nå hadde familien egen leilighet, vi var to voksne og tre barn, og hadde to soverom! Det var andre unger i nesten alle leilighetene i blokka, og vi hadde umiddelbar nærhet til naturen. Kunne man ha det bedre?

Jeg smiler hver gang jeg tenker på årene i blokka, og tar stadig veien forbi i Ringkøbingvegen for å la barndommen streife meg med hele minneregistret sitt.

Det ble også en spennende og holdningsskapende tid for ei lita jente på vei inn i livet. Vi snakker om tidlig 70-tall i universitetsbyen Tromsø, og både «lilleblokka» som lå ved siden av, og vår blokk var en smeltedigel for veldig mange forskjellige folk fra både inn- og utland. Selv vokste jeg opp i en familie som knapt nok hadde vært i Sverige på denne tiden, og verden var liten, med en trygg base i Tromsø.

I oppgangen vår bodde det en familie som var fra Irland og hadde reist verden rundt i jobbsammenheng. Ungene var født på forskjellige steder i verden, og hjemme snakket de selvfølgelig engelsk. I en annen oppgang bodde ei japansk mor med sine to gutter. Like i nærheten av blokka lå Nordlysobservatoriet med ansatte fra hele verden, og jeg hadde ei venninne med fransk mor og et nydelig fransk navn.

Dette var både veldig eksotisk, og samtidig det naturligste av verden. Slik skulle det være, det fantes folk over hele verden, og selvfølgelig skulle noen av dem bo i Blokka på Skoglyst. Dette var den tidens innvandrere, og i min lille verden var de helt vanlige naboer med unger som det var artig å leke med.

Som voksen har jeg tenkt at jeg fikk en rikdom som jeg ikke hadde forutsetning for å se den gang. Det fremmede ble naturlig og ulikheter ble spennende og lærerikt.

Rett nok snakket de voksne et sjarmerende norsk, og de holdt på sine tradisjoner og språk, men de var viktige bidragsytere i byen og samfunnet. De forærte oss også ungene sine som alle ble en del av det norske samfunn, og både bidrar positivt og betaler sin skatt i dag.

Kanskje kommer de lengre borte fra de som kommer til landet vårt nå. De har helt klart en tøffere historie og de har en dårligere økonomisk start enn «de nye norske» som fikk prege min barndom på 70-tallet. Men jeg tror at hvis vi tør å åpne hjerter og hjem for dagens innflyttere så vil historien vise oss akkurat det samme.  Rett nok snakker de voksne ikke godt norsk, naturligvis tar de vare på sin egen tradisjon og kultur. Men ved åpenhet og veiledning om hva det vil si å bo i Norge blir de gode bidragsytere i byen og samfunnet. Og som en bonus, de forærer oss ungene sine som blir en viktig del av det norske samfunn med både sin skatt og seg selv.